REGULAMIN

§1 DEFINICJE

Dni robocze: poniedziałek-piątek, bez dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Formularz zamówienia dostępny na sneakerman.store do składania zamówień.
Klient – usługobiorca, który chce lub zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą.
Produkt – rzecz ruchoma lub usługa dostępna w sklepie.
Regulamin – zasady działania sklepu internetowego.
Sklep – internetowy sklep sneakerman.store.
Sprzedawca, usługodawca – Marcel Wolnik prowadzący działalność gospodarczą jako Marcel Wolnik. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5732941905, REGON: 524605080, Częstochowa 42-202 ulica Skrzetuskiego 56, adres mailowy: kontakt@sneakerman.store
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu między klientem a sprzedawcą.
Zamówienie – oferta klienta na zawarcie umowy sprzedaży produktu.

§2 Kontakt ze Sprzedawcą

Adres pocztowy: ul. Skrzetuskiego 56, Częstochowa 42-202
Adres e-mail: kontakt@sneakerman.store
Telefon: 884243489
Adres do zwrotu towaru/reklamowanego towaru: ul. Skrzetuskiego 56 Częstochowa 42-202, Paczkomat InPost: CZE06N

§3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

Sklep sneakerman.store prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
Cena Produktu widoczna na stronie internetowej Sklepu podana jest kwotą brutto w złotych polskich (PLN)
Cena produktów nie zawiera kosztów dostawy.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

W SNEAKERMAN.STORE gwarantujemy autentyczność i oryginalność wszystkich naszych butów.Jako sklep specjalizujący się w unikatowych i rzadkich modelach sneakersów, uważamy za priorytet dostarczanie naszym klientom tylko i wyłącznie oryginalnych produktów. Buty pochodzą z pewnych źródeł – od zaufanych dostawców, każdy produkt jest dokładnie sprawdzany przez naszych specjalistów. 

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

  • Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności

  • W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.Na sklepie nie ma opcji płatności za pobraniem. Obowiązuje tylko i wyłącznie przelew z góry.
   Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

  • Sklep nie oferuje opcji płatności za pobraniem. Jedynym dostępnym sposobem płatności jest przelew z góry.

  • Produkt zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu płatności.

§6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

Koszty dostawy za wszystkie zamówienia są darmowe, są one ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania, sprawdzenia Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub paczkomatów (InPost).
Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Produkty dostępne od ręki wysyłane są w ciągu 24hProdukty dostępne na zamówienie są wysyłane zazwyczaj w ciągu 2-7dni. W nadzwyczajnych przypadkach realizacja zajmuje nam do 14 dni, kontaktujemy się wtedy z klientem. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, robimy wszystko co w naszych siłach żebyście mieli tak szybko jak to możliwe – zamówione przez Was, oryginalne sneakersy!

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może zwrócić lub wymienić towar, który spełnia następujące warunki:

  • Towar nie nosi żadnych śladów użytkowania. Klient musi zwrócić go w takim samym stanie, w jakim został zakupiony.

  • Towar nie został uszkodzony ani pobrudzony.

  • Towar posiada wszystkie oryginalnie przymocowane oznaczenia, metki, dodatki i inne oznakowania, dostarczone przez Sprzedawcę. Oznaczenia te nie mogą wykazywać żadnych śladów użytkowania ani ponownego przymocowania, a opakowanie musi być w nienaruszonym stanie.

  • Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni, bez konieczności podawania przyczyny.

  • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji. Może to zrobić, wysyłając jednoznaczne oświadczenie (np. drogą SMS lub pocztą elektroniczną), zawierające datę, numer Zamówienia, Imię i Nazwisko, Adres, Numer telefonu, adres e-mail, nazwę towaru oraz cenę.

  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Kupujący wyśle paczkę przed upływem 14-dniowego terminu przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.
  • Wszystkie informacje dostępne są w naszej polityce zwrotów.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (najtańszą możliwą opcje wysyłki z opcji wybieranych przy zakupie produktów, nawet gdy kupujący wybrał którąś z droższych metod), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres podanym w §2 p.4 jak najszybciej, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący otrzymał towar. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru (ponieważ my zwracamy pieniądze po otrzymaniu i sprawdzeniu odesłanego towaru).
Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§9 REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pocztą (adresy te podane w §2)
W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na koszt kupującego na adres podany w §2 Towar musi posiadać wszystkie oryginalne opakowania, przymocowania, oznaczenia, metki, dodatki i inne oznakowania, dostarczone przez Sprzedawcę.
Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub wiadomość SMS.

§10 Anulacja zamówienia

W wyjątkowych przypadkach – z jakiś względów nie możności zrealizowania zamówienia sklep ma prawo do całkowitego anulowania zamówienia.
Nasz sklep oddaje całkowitą kwotę jaką zapłacił nasz klient taką samą metodą płatności jaką klient płacił(chyba że zostanie uzgodniona inna metoda).
Sklep informuje o zaistniał sytuacji klienta poprzez e-mail.
Sklep może anulować zamówienie przez 14 dni po opłaceniu przez klienta.

§11 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
f) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza Prywatności).
Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedającego przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedającego. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedający będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kupujący ma prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się ze Sprzedającym, zawrzeć umowę sprzedaży lub zapisać się do newslettera.
Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

§12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Osoby odwiedzające sklep są pouczone, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą być chronione prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
Kupujący zostaje pouczony, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi bez zgody Sprzedającego stanowi naruszenie praw autorskich i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Sprzedający wyraża zgodę na rozwiązywanie sporów wynikających ze sprzedaży towarów drogą postępowania mediacyjnego. Szczegóły będą ustalone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: a) wniesienia wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu wynikającego z umowy sprzedaży, b) złożenia wniosku do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w celu wszczęcia postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedającym, c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej zajmującej się ochroną konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej: http://polubowne.uokik.gov.pl. Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy do rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami w zakresie zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży online lub umowy o świadczenie usług online.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu podlegają prawu polskiemu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania, odwoływania ofert, promocji oraz zmiany cen produktów w Sklepie, przy czym prawa nabyte przez Kupującego przed wprowadzeniem zmian nie będą naruszone.
Niezaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności uniemożliwia zakup produktów oferowanych przez Sprzedającego.
W przypadku sporu z Kupującym, który nie jest konsumentem uprzywilejowanym, właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.