POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

 1. W niektórych sytuacjach Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub do spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Grupy odbiorców, którym może być przekazywane, to:

  • Kurierzy
  • Operatorzy pocztowi
  • Operatorzy płatności
  • Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • Biuro rachunkowe, księgowy

  Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do wykonania czynności związanych z danymi, określonych osobnymi przepisami (np. przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości). Jeśli chodzi o dane marketingowe, nie będą one przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • Dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą
  • Sprostowania danych osobowych
  • Usunięcia danych osobowych
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • Przenoszenia danych osobowych

  Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, włączając w to profilowanie. Prawo to nie będzie miało zastosowania, jeśli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają nadrzędne znaczenie wobec Twoich interesów, praw i wolności, szczególnie w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Masz prawo złożyć skargę na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi Serwisu.

  W odniesieniu do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

  Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Oznacza to, że nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

  1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  Serwis zbiera informacje w formularzach, które użytkownik dobrowolnie podaje, w tym dane osobowe, jeśli zostaną udostępnione. Informacje dotyczące parametrów połączenia, takie jak znacznik czasu i adres IP, mogą być zapisywane przez Serwis. W niektórych przypadkach Serwis może zapisać informację umożliwiającą powiązanie danych z formularza z adresem e-mail użytkownika, który wypełnia ten formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się w adresie URL strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji funkcji konkretnego formularza, na przykład obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego lub rejestracji usługi. Kontekst i opis formularza jednoznacznie informują, do czego służy.

  1. Istotne techniki marketingowe

  Operator Serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie za pomocą narzędzia Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli chcesz zobaczyć i edytować informacje dotyczące preferencji użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, skorzystaj z narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  Operator Serwisu stosuje techniki remarketingowe, które pozwalają na dostosowanie komunikatów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie. Może się wydawać, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklamowych. Warunkiem technicznym tych działań jest włączona obsługa plików cookie.

  Operator Serwisu stosuje rozwiązania automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, na przykład wysyłając e-mail do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

  1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  Informacja o plikach cookies: Serwis korzysta z plików cookie. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, zwłaszcza pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, które służą do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Operator Serwisu umieszcza pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i ma do nich dostęp. Pliki cookie są wykorzystywane w celu:

  • Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu.
  • Realizacji celów określonych powyżej w sekcji “Istotne techniki marketingowe”.

  W ramach Serwisu stosuje się dwa podstawowe rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookies) i „stałe” (persistent cookies). Pliki cookie „sesyjne” są tymczasowe i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookie „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas, zgodnie z parametrami plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Oprogramowanie przeglądarki internetowej domyślnie zazwyczaj dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików cookie oraz automatyczne blokowanie plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  Pliki cookie używane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności firmy Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) i Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

  1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

  W celu zarządzania ustawieniami plików cookie, wybierz przeglądarkę internetową, której używasz, i postępuj zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki.

 2. Edge